Lödöse varv med anor från 1300-talet

Vid arkeologiska undersökningar har man hittat skeppsbyggnadsmaterial, som varit daterbart till 1100-talet. Lödösefarten gick till och från Hansans upplagsplatser, främst Lübeck och Danzig men även till Holland, England och Skottland.Vad man kan skönja i Gamla Lödöses 1500- och 1600-talshistoria är att varvet varit flitigt anlitat som skeppsbyggeri, inte minst för kronans räkning. När Älvsborgs Skeppsgård […]

Lödöse museum berättar Göteborgs medeltida historia

Lödöse museum berättar Göteborgs medeltida historia. Det medeltida skriftmaterialet från staden Lödöse är mycket sparsamt. Den största delen av fynden från det medeltida Lödöse kommer från hantverken – färdiga produkter, råvaror, halvfabrikat och inte minst skräpet. Elva år senare drog man igång en serie undersökningar och publikationer inför Göteborgs 300-årsjubileum. Man skulle bland annat söka Göteborgs […]

Lödöse vapnet från 1200-talet är ett av Sveriges äldsta

Vapnet är ett av Sveriges äldsta kommunala vapen med anor från 1200-talet. Det nuvarande kommunvapnet anknyter till Lödösehus, det största historiska minnesmärket i Lilla Edet. Med små förändringar fastställde kommunfullmäktige detta vapen 1956 som kommunens eget. Den tidigaste borgen i Lödöse tros ha uppförts under Knut Eriksssons tid mot slutet av 1100-talet. Man tror idag att det legat […]

Lödöse och handeln

Lödöse Göteborgs föregångare omnämns i Nials saga vilken utspelar sig runt 1000-talet. Arkeologiska fynd visar att handeln med Europa mot andra halvan av århundradet var både betydande och vitt förgrenad, och att Lödöse på 1100-talet hade hunnit bli en av, det vi idag kallar Sverige, främsta platser av stadskaraktär. Den var länge Sveriges om inte enda, […]