Vid arkeologiska undersökningar har man hittat skeppsbyggnadsmaterial, som varit daterbart till 1100-talet. Lödösefarten gick till och från Hansans upplagsplatser, främst Lübeck och Danzig men även till Holland, England och Skottland.
Vad man kan skönja i Gamla Lödöses 1500- och 1600-talshistoria är att varvet varit flitigt anlitat som skeppsbyggeri, inte minst för kronans räkning.

Lödöse varv

När Älvsborgs Skeppsgård upprättades av Gustav Vasa ingick Nya Lödöse varv, Gamla Lödöse varv och varvet på Lindholmen.

1631 byggdes det så kallade Gamlelöseskeppet, ett kompaniskepp även kallat Västgötaskeppet, utrustat för 50 sjöfolk och 12 kanoner.

Varvet kallades länge för Gamla Lödöse Skeppswarf. Men gick i konkurs 1899. AB Lödöse Varf bildas 4 december 1899 med bland annat skeppsredare Justus A. Waller och kapten K. Olsson som ägare. Varvet bygger sitt första stålfartyg 1900.

När bröderna Lars och Vilgot Johansson från Skärhamn (Johanssongruppen) blir ägare 1960 får varvet ett stort uppsving.

Läs mer här

Table of Contents

Lödöse varv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *