Vapnet är ett av Sveriges äldsta kommunala vapen med anor från 1200-talet. Det nuvarande kommunvapnet anknyter till Lödösehus, det största historiska minnesmärket i Lilla Edet. Med små förändringar fastställde kommunfullmäktige detta vapen 1956 som kommunens eget.

Lödöse

Den tidigaste borgen i Lödöse tros ha uppförts under Knut Eriksssons tid mot slutet av 1100-talet. Man tror idag att det legat en kungsgård på nordsidan av borgkullen medan det på Tegelkullen i söder fanns en vaktborg, en kastal.

Kastalen omtalas i Håkon den gamles saga där det beskrivs hur Håkons män, birkebeinarna, i en lyckad hämndakt år 1227 bränner och river tornet.
Kastalen är en av de äldsta kända borgarna i Sverige, möjligtvis undantagen Näs på Visingsö vars uppförandeår inte är helt säkerställt men kanske är ytterligare något äldre. Kastalen var dock den enda försvarsborgen som var ett gränsfäste under tidig medeltid.

Läs mer här

Lödöse