Lödöse

Göteborgs föregångare

Historia

Fartygen från Kattegatt seglade upp längs Göta älv till Lödöse, där varorna lastades av och lastades om för vidare transport landvägen in i Västergötland. Tio kilometer uppströms låg fallen vid Fuxerna vilka hindrade vidare transporter längs älven.

Namnet Lödöse betyder Ljudaåns mynningar. Mellan dessa åarmar byggdes de första husen. Lödöse blev under medeltidens Sveriges enda hamn mot väster och därmed en betydande köpstad.

lödöse historia

Stadsvapnet är ett av Sveriges äldsta

Stadsvapnet anknyter till Lödösehus, det största historiska minnesmärket i Lilla Edet.

Med små förändringar fastställde Lödöse kommunfullmäktige, 1956, Lödöse stadsvapen som kommunens eget.

Den tidigaste borgen i Lödöse tros ha uppförts under Knut Eriksssons tid mot slutet av 1100-talet. Man tror idag att det legat en kungsgård på nordsidan av borgkullen medan det på Tegelkullen i söder fanns en vaktborg, en kastal.

Lödöse och Hansan

Handeln med Europa sköttes till stor del av den tyska Hansan och de ganska talrika tyskar, som bodde i staden. Under 1300- och 1400-talen var den tyska bosättningens omfattning rätt betydande.

Läs mer här

Gamla och Nya Lödöse historia

Historien om staden Nya Lödöse började på 1400-talet, då Sverige såg helt annorlunda ut än vad det gör i dag. År 1397 hade de nordiska länderna undertecknat en fredsunion i Kalmar, men det dröjde inte länge förrän Västsverige blev skådeplatsen för nya unionsstrider.

Läs mer här

Lödöse

Lödöse museum

Det medeltida skriftmaterialet är mycket sparsamt. Trots det stora intresset för vår forntidshistoria under 1700- och 1800-talet var medeltidsstaden förbigången av dåtidens historiker. Redan på 1910-talet fastslog Carl af Ugglas att kunskapen om Lödöse främst var arkeologins sak.

Läs mer här

Varvet med anor från 1300-talet

Vid arkeologiska undersökningar har man hittat skeppsbyggnadsmaterial, som varit daterbart till 1100-talet. Lödösefarten gick till och från Hansans upplagsplatser, främst Lübeck och Danzig men även till Holland, England och Skottland.  Läs mer här 

Heliga Birgitta och Lödöse

I bibeln står inte många ord om Jesu födelse. Det är i senare legender man broderat ut historien. Särskild betydelse fick den skildring Heliga Birgitta ger i den uppenbarelse hon mottog under sin sista pilgrimsfärd, som gick till det heliga landet. Där mottog hon en uppenbarelse om Jesu födelse i födelsegrottan i Betlehem. Maria lät henne vara med vid förlossningen.

© 2022 All Rights Reserved.