Lödöse museum berättar Göteborgs medeltida historia
Lödöse museum berättar Göteborgs medeltida historia

Lödöse museum berättar Göteborgs medeltida historia

Lödöse museum berättar Göteborgs medeltida historia. Det medeltida skriftmaterialet från staden Lödöse är mycket sparsamt. Den största delen av fynden från det medeltida Lödöse kommer från hantverken – färdiga produkter, råvaror, halvfabrikat och inte minst skräpet.

Lödöse museum
Den första arkeologiska undersökningen var mest ett olycksfall. När man skulle spränga bort, vad man trodde var en bergsklack, inför järnvägsbygget 1905, var det rester av koret och kyrkogården till Sankt Olofs kyrka man sprängde.

Det ska ha flugit skelettdelar och rallarna ska ha blivit förskräckta. De kallade på länsman och han i sin tur skickade efter en person som kunde göra en arkeologisk undersökning, rektor Folke Nordin från Vänersborg. Han tolkade anläggningen som rester efter hospitalet i Lödöse främst för att fastighetsbeteckningen är Spetalen.

Elva år senare drog man igång en serie undersökningar och publikationer inför Göteborgs 300-årsjubileum. Man skulle bland annat söka Göteborgs rötter. Att undersöka Göteborgs första föregångare, Gamla Lödöse, föll på konsthistorikern Carl af Ugglas, undersökningarna pågick i fyra år från 1916. Tanken var att få en så heltäckande bild av staden som möjligt med fokus på de offentliga byggnaderna.

Läs mer här

Lödöse museum

Leave a Reply

Your email address will not be published.