Lödöse museum

Lödöse museum i Lödöse i Lilla Edets kommun är ett arkeologiskt museum som ingår i Västra Götalandsregionens gemensamma förvaltning för natur- och kulturarvsfrågor, Västarvet. Det visar fynd från utgrävningar av den medeltida staden Lödöse, som var Sveriges första hamnstad mot väster och Göteborgs tidigaste föregångare

Museum

Källarlokal

I början av 1960-talet byggdes samhället i Lödöse ut med flera nya bostadsområden inom området för medeltidsstaden. Arkeologiska utgrävningar i Riksantikvarieämbetets regi förde till rika fynd.

För att kunna visa något av detta inrättades 1965 Lödöse museum i en källarlokal. Denna blev snabbt för liten, och ersattes 1994 av den nuvarande museibyggnaden, som i stil försöker återbilda något av den medeltida bebyggelsen i moderna material och med större proportioner.

Museet innehåller en basutställning med föremål från den medeltida staden som belyser livet där. Andra permanenta utställningar belyser arkeologins arbetsmetoder och tolkningar samt utvecklingen av sjöfarten på den närbelägna Göta älv i nyare tid.

Det är vidare plats för tillfälliga utställningar, och utanför har planterats en “örtagård” som också ingår i museets verksamhet.

Sommaren 2011 flyttades det kommunala Lödöse bibliotek till museibyggnaden, som därvid fick det nygamla namnet Lödösehus.

Lödöse museum

Välkommen till Lödöse, en av Sveriges första städer! Vi är ett museum med tonvikt på arkeologiska fynd från det medeltida Lödöse. Här finns också utställningar om samtiden, en historiskt inspirerad örtagård, café och butik.

I hjärtat av Göta älvdalen, bara en dryg halvtimme norr om Göteborg, hittar ni detta museum som är en riktig medeltida pärla. Med över en halv miljon fynd är Lödöse idag en av de fyndrikaste medeltida platserna i Sverige.

De flesta fynden var en gång vanliga föremål från en medeltida vardag. Efter nästan ett millenium under jord är de inte så vardagliga längre – nu hjälper de oss att berätta historien om livet i den medeltida staden.

Runbrev med varningar, löften om vänskap och kärlek ger liv till det som varit. Namn inristade på verktyg och personliga föremål berättar för oss vem som en gång ägt och använt det. Alla föremål som visas upp här har en gång tillhört människor som hade sin stund på jorden i det medeltida Lödöse. 

© 2022 All Rights Reserved.

This Headline Grabs Visitors’ Attention

A short description introducing visitors to your business and the services you offer

About Us

Genom utställningar, arrangemang och aktiviteter vill vi väcka intresse och öka kunskapen om arkeologi och medeltid. Utställningar om yngre kulturhistoria och samtid är också ett viktigt inslag i verksamheten. Vi arbetar även med samlingar, information, rådgivning och forskning inom ämnesområdet medeltid, arkeologi och kulturhistoria.

Our Services

This text briefly introduces visitors to your main services.

Service 1

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Service 2

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Service 3

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Service 4

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Why Choose Us

benefit 1

A short description of the benefit.

benefit 2

A short description of the benefit.

benefit 3

A short description of the benefit.

benefit 4

A short description of the benefit.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

Use this short paragraph to explain how you will deliver this benefit to the visitor if they decide to work with you.

© 2022 All Rights Reserved.