Artiklar om Lödöse

Fakta och information om Lödöse
Fakta Lödöse

Förbluffande fynd på 60-talet blev Lödöse museum

Idag med över 260 undersökningar och kontroller genomförda växer en god bild fram av hur den medeltida staden såg ut. Många av de medeltida föremål som funnits i marken har också rönt stor uppmärksamhet i Sverige, men också internationellt. Läs mer här

Lödöse hamnstaden

Namnet Lödöse betyder Ljudaåns mynningar. Mellan dessa åarmar byggdes de första husen. Lödöse blev under medeltidens Sveriges enda hamn mot väster och därmed en betydande köpstad. Läs mer här

Lödöse varv med anor från 1300-talet

Vid arkeologiska undersökningar har man hittat skeppsbyggnadsmaterial, som varit daterbart till 1100-talet. Läs mer här

Lödöse stadsvapen är ett av Sveriges äldsta

Lödöse stadsvapen anknyter till Lödösehus, det största historiska minnesmärket i Lilla Edet. Med små förändringar fastställde Lödöse kommunfullmäktige, 1956, Lödöse stadsvapen som kommunens eget.      Läs mer här

800g £3.85 / 600g £2.60

Lödöse och Hansan

Lödöses handel med Europa sköttes till stor del av den tyska Hansan och de ganska talrika tyskar, som bodde i staden. Under 1300- och 1400-talen var den tyska bosättningens omfattning rätt betydande. Läs mer här

artiklar

Heliga Birgitta och Lödöse

Birgitta Birgersdotter föddes 1303 på Finsta Gård i Uppland. Hennes far, Birger Persson, var den förste lagmannen över Uppland och hennes mor var Ingeborg Bengtsdotter, nära släkt med kung Magnus Eriksson. Läs mer här

Pesten i Lödöse

Det är sensommar år 1349. På havet utanför staden Bergen i Norge syns ett tyskt handelsskepp. Men det är något konstigt med skeppet. Det flyter fram och tillbaka på vågorna utan mål, ingen verkar stå vid rodret. Läs mer här

artiklar

Birger Jarl i Lödöse

År 1253 samlade Birger Jarl och norske Håkon gamle sina respektive styrkor i Gullberg för att gemensamt ta sig an danskarna. Läs mer här

Lödöse Skara – en viktig väg under medeltiden

Bjärköarätten styrde birken – handelsplatsen i Lödöse

Bjärköarätten innebar att herremännen (adeln) kunde inom ett birk utöva domsrätt, utse birkedomare och birkeskrivare, ta böter med mera. I Bjärköarätten kan man också läsa om vad som gäller vid lån av båtar, bärgning av vrak, förtal av fogden och borgmästaren, stöld av kål i annans kålgård, hyresgästers rättigheter och skyldigheter med mera. Läs mer här

Artiklar om Lödöse

Lödöse historia

Artiklar artiklar artiklar artiklar artiklar